Vikten av fokus

För att nå långt i livet räcker det enligt Daniel Goleman tydligen inte med att vara intelligent och vara bra på att handskas med människor. Du måste också kunna fokusera.

“[…]Attention, he will argue, is an underrated asset for high achievers in any field. Incorporating findings from neuroscience, Goleman will show why we need three kinds of focus: inner, for self-awareness; other, for the empathy that builds effective relationships; and outer, for understanding the larger systems in which organisations operate. Those who excel rely on Smart Practices such as mindfulness meditation, focused preparation and positive emotions that help improve habits, add new skills, and sustain excellence.” – iqsquared (Youtube-kanal)


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)