Stoicism

[sg_popup id=”8″ event=”onload”][/sg_popup]Stoicismen är en filosofisk rikning från antiken som kan härledas till cynisismen. Stoikerna såg filosofin som ett sätt att leva och ansåg att den bästa indikatorn på en persons filosofi inte var vad denne sa, utan hur denne faktiskt agerade. Att leva livet hoppfullt var inget för stoikerna, istället argumenterade de för att det är bättre att förvänta sig det värsta och genom detta, undvika besvikelse, och negativa känslor.

Filosofen Marcus Aurelius har ett flertal kända citat som säger en hel del om filosofin:

“Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one.”

“You have power over your mind – not outside events. Realize this, and you will find strength.”

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts: therefore, guard accordingly, and take care that you entertain no notions unsuitable to virtue and reasonable nature.”

Exempel på framstående filosofer: Seneca, Epictetus, Marcus Aurelius

Rekommenderad läsning: Meditations, av Marcus Aurelius.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)