Snabbfakta: Vad är logik?

Logik är studiet av argument. Vi kan se logik som ett sätt för oss människor att utveckla metoder och tekniker för att kunna skilja på bra och dåliga argument.  Ett argument är ett eller ett antal antaganden som hävdas stödja en eller flera slutsatser.

Vi skiljer på deduktiva och induktiva argument. Ett deduktivt argument innebär att slutsatsen MÅSTE vara sann ifall dess antaganden är sanna.

Exempel:
Antagande 1: Alla människor har vingar.
Antagande 2: Anders är en människa.
Slutsats: Därför har Anders vingar.

I det här fallet stämmer inte slutsatsen då det första antagandet var falskt men argumentet var giltigt då det skulle ha varit omöjligt för slutsatsen att vara falsk ifall antagandena var sanna.

I ett induktivt argument MÅSTE INTE slutsatsen vara sann ifall dess antaganden är sanna. Ett induktivt argument handlar mer om hur trolig en slutsats är att följa sina antaganden. Exempel:

Exempel:
Antagande 1: Alla dinosaurieben som hittills har hittats har varit äldre än 50 miljoner år gamla.
Slutsats: Därför kommer förmodligen nästa dinosaurieben vi hittar vara äldre än 50 miljoner år gammalt.

För att induktivt argument ska anses vara starkt måste det vara mer troligt att slutsatsen är sann än den är falsk. Föregående argument är något vi skulle kalla ett mycket starkt argument.

Observera: Man använder också ofta ordet premiss istället för antagande.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)