Snabbfakta: Vad är filosofi?

Västerländsk filosofi brukar delas in i tre perioder: Forntida (500BC-400AD), Medeltida (500-1400), och Modern (1600-idag).

Filosofi handlar om frågeställningarna angående de fundamentala principerna. I dess kärna finner vi metafysiken och epistemologin. Metafysiken söker de fundamentala principerna om verkligheten, medan epistemologin söker de fundamentala principerna om vår förståelse av verkligheten.

Exempel på filosofiska frågor är:

  • Vad är tid?
  • Vad är sanning?
  • Hur borde man leva?

Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)