Snabbfakta: Vad är ett parti?

Ett politiskt parti är en organiserad samling människor som har liknande åsikter och söker makt för att kunna nå gemensamma mål. Partiet kan genom sitt partiprogram sammanfatta sina åsikter i diverse frågor vilket gör det tydligt för eventuella väljare vad partiet faktiskt står för. Politiska partier möjliggör representativ demokrati genom att fungera som en företrädare av ett visst folksegments åsikter.

Exempel på politiska partier i Sverige är Socialdemokraterna och Moderaterna.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)