Plugga effektivt

Det finns otroligt många intressanta ämnen att lära sig mer om och vår tid är tyvärr inte oändlig. Därför gäller det att den tiden vi lägger ner på att plugga spenderas så effektivt som möjligt. Nedan följer ett antal tekniker/tankesätt som hjälpt mig att plugga mer effektivt:

Debugging
Om du finner ett visst område svårt att förstå kan det ofta vara värt att reflektera över ifall du saknar vissa förkunskaper. Försök att reda ut exakt var du inte längre följer med i resonemangen och anteckna möjliga brister i ditt kunnande. Prova att ge dig på området igen när du täppt igen dina kunskapshål. Detta kan spara dig många timmar och svordomar.

Transkribera
Ett sant test för att prova om du verkligen förstår någonting är att kunna förklara konceptet med egna ord. Det är lätt att hamna i fällan av ytlärning och mentalt rabbla upp det man läst sig ord för ord ifrån en viss källa. Låtsas som att du pratar med en vän och försök förklara konceptet så bra som möjligt utifrån din egna uppfattning.

Layer-Reading
Denna teknik är mycket bra att använda när du ska börja läsa en ny bok. Skumma igenom alla kapitel och få en uppfattning om vad varje kapitel i boken handlar om i stort. Detta är lättast att göra när boken har summeringar i slutet av varje kapitel. Annars kan det också vara värdefullt att läsa den första meningen i varje paragraf och alla meningar med tjocka bokstäver,

Highlighting
Märk upp text du anser viktig för området i fråga medan du läser. Detta hjälper dig både att vara mer aktiv i ditt läsande men förenklar även ditt liv längre fram i tiden när du vill gå tillbaka till boken tillgodogöra dig det viktigaste. Vi vill absolut inte låta kunskapen vittra bort.

Kladda i boken
Detta är självklart relaterat till punkten innan. Var inte som jag var i början och behandla din litteratur som något som inte får ritas i. Du har trots allt böckerna för att lära dig. Go nuts med kladdandet och var aktiv i ditt lärande!

 


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)