Category Archives: Snabbfakta

Snabbfakta: Vad är en cell?

Biologiska celler är ofta kallade livets byggstenar. Det finns många olika celler i samma organism som utgör delar av olika kroppsvävnader. Trots detta innehåller varje cell information för att beskriva hela organismen. Denna information kallas DNA.

Intressant fakta: En människa består av flera biljoner celler medan   t ex en bakterie består av en enda cell.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)

Snabbfakta: Vad är ett parti?

Ett politiskt parti är en organiserad samling människor som har liknande åsikter och söker makt för att kunna nå gemensamma mål. Partiet kan genom sitt partiprogram sammanfatta sina åsikter i diverse frågor vilket gör det tydligt för eventuella väljare vad partiet faktiskt står för. Politiska partier möjliggör representativ demokrati genom att fungera som en företrädare av ett visst folksegments åsikter.

Exempel på politiska partier i Sverige är Socialdemokraterna och Moderaterna.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)

Snabbfakta: Vad är demokrati?

Uppkomst: Grekland, ca 500 år före år 0.

Ordet demokrati kommer från grekiskan och har den ungefärliga betydelsen “folkstyre”. I en demokratisk stat finns makten hos folket vilket i praktiken kan genomföras på olika sätt. Sverige är en så kallad representativ demokrati vilket betyder att folket styr genom att rösta på partier som sedan företräder dem i riksdagen.

Andra typ av styren är bl a: aristokrati, envälde, monarki och hierokrati.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)