Category Archives: Snabbfakta

Snabbfakta: Vad är global uppvärmning?

Global uppvärmning – på engelska kallat “Global Warming” – är en term som pekar på den ökning av medeltemperaturen som skett inom jordens klimatsystem, samt dess effekter. Man är inom forskningen överens om att temperaturökningen huvudsakligen beror på den mänskliga aktivitet som medfört ett utsläpp av växthusgaser. Exempel på detta är förbränning av fossil gas, kol, och olja.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)

Snabbfakta: Vad är en gen?

En gen är en sträcka av DNA-kod som oftast beskriver hur ett speciellt protein ska skapas. Tre DNA-bokstäver på rad specificerar en aminosyra. Detta kan t ex vara proteinet melanin vilket är ett pigment som finns i hår, ögon och hud.

Intressant fakta: Blå ögonfärg tillkommer pg a en mutation i en gen som krävs för att skapa melanin.


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)

Snabbfakta: Vad är DNA?

DNA står för Deoxyribonucleic acid (syra) och är en molekyl som består av en lång kedja av sockermolekyler och fosfatgrupper. DNA används av cellen som en instruktion för vad som ska produceras och när, vilket i slutändan leder till vilken organism som  skapas. Instruktionen är skriven i en kod av fyra bokstäver: Adenin, Guanin, Tymin och Cytosin. Du består av ca sex miljarder av dessa bokstäver. Visst är det intressant att man kan göra något så intressant som en människa av dessa fyra bokstäver!?


Info: Posten ovanför kan innehålla annonslänkar
Tips! Rekommenderad läsning för att bli allmänbildad!
Tips! Quiz (Hur allmänbildad är du?)